De 3 pijlers van het ouderdomspensioen uitgelegd

Ouderdomspensioen - een korte uitleg


Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit 3 pijlers. Uw pensioeninkomen kan zijn opgebouwd uit de AOW, het pensioen wat u heeft opgebouwd bij uw werkgevers en het inkomen waar u zélf voor heeft gezorgd. Hieronder vindt u meer informatie en een heldere uitleg.

De basis is de AOW, het pensioen dat u van de overheid krijgt. Hoe zit dat precies in elkaar en waar staan al die afkortingen voor?

AOW is een volksverzekering waarvoor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, verplicht verzekerd is. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden. Ook als u niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en op grond daarvan onder de loonbelasting valt, bent u verzekerd.

Als u tussen uw 15e en uw 65e altijd in Nederland hebt gewoond, bent u doorlopend verzekerd geweest. U heeft dan recht op volledige AOW. Het AOW-pensioen wordt niet automatisch uitbetaald. U moet dat uiterlijk 3 maanden voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Méér informatie: ga naar de website van de SVB

Als u meedoet aan een pensioenregeling betaalt uw werkgever een premie aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een verzekeraar. Vaak betaalt u zelf ook mee aan de opbouw van uw pensioen.

Zo zetten u en uw werkgever geld opzij voor een ouderdomspensioen. Dit pensioen ontvangt u vanaf de pensioendatum en krijgt u bovenop het bedrag dat u aan AOW ontvangt.

Op 1 juli 2023 is de nieuwe wet Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingegaan.

Als gevolg hiervan gaat de pensioenregeling via uw werkgever grondig op de schop en zal er veel gaan veranderen. Lees er alles over elders op onze website.

Méér informatie voor u als werknemer Méér informatie voor u als werkgever

Bieden de eerste twee pijlers u onvoldoende om tegemoet te komen aan uw wensen, dan kunt u zelf voor iets extra's zorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een koopsom, lijfrenteverzekeringen, spaargeld, aandelen en andere vormen van vermogen, zoals een een bancaire lijfrenterekening, eigen huis of bedrijf.

De derde pijler van het pensioengebouw, dat zijn dus aanvullende regelingen waar u zélf voor zorgt.

Méér informatie voor u als werknemer Méér informatie voor u als ondernemer/ZZP'er/DGA